Andrzej Korzec urodził się w Żarach w 1959 roku. Studiował malarstwo w pracowni profesora Jana Szancenbacha w Akadedemii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1989 r. Obecnie uczy rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prezesa Okręgu Rzeszowskiego ZPAP. Zainicjował cykl wystaw "Piórkiem i pędzlem po Rzeszowie", oraz Międzynarodowy Plener Malarsko-rzeźbiarski "Rakszawa" i "Orzechówka". Uczestniczył w wielu sympozjach, plenerach i wystawach: Polska, Austria, Czechy, Ukraina, Niemcy, Włochy, Słowacja, Francja, Węgry. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. W 2006 roku brał udział w polsko-francuskim projekcie "Piękno natury" w Les Arcys, Volgre (Francja). Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za 1996/97 rok, a w 2002 Burmistrza Klagenfurtu.

"Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich"

Hebrajczyków 1,10